Taisyklės

Sąlygos ir garantijos

TAISYKLĖS


I. Bendrosios nuostatos

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – “Gracovaikams.lt”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Gracovaikams.lt e-parduotuvė”).


II. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Gracovaikams.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs Gracovaikams.lt e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate nuorodą “Užsakyti”.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Gracovaikams.lt ir Pirkėjo yra registruojama ir saugoma Gracovaikams.lt duomenų bazėje.


III. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš Gracovaikams.lt e-parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

3.2. Pirkėjas Gracovaikams.lt e-parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.
3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
3.4. Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris, pagal kurį Gracovaikams.lt nustato Pirkėjo apmokėjimą.
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Gracovaikams.lt e-parduotuve, pranešdamas apie tai  Gracovaikams.lt raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. (Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.)
3.6. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Gracovaikams.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
3.8. Pirkėjas, naudodamasis Gracovaikams.lt e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.


IV. Gracovaikams.lt teises ir pareigos

4.1. Gracovaikams.lt įsipareigojame parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims. Fiziniai asmenys, kurie yra jaunesni nei 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
4.2. Gracovaikams.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis Gracovaikams.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.3. Gracovaikams.lt, tik įvykdęs sutarties įsipareigojimus, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Gracovaikams.lt e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.4. Gracovaikams.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
4.5. Gracovaikams.lt, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
4.6. Gracovaikams.lt garantuoja Pirkėjui grąžinimo teisę. Pageidavimas grąžinti prekes privalo būti pagrįstas. Prekės turi būti grąžintos per dvi savaites. Persiuntimas ir grąžinimas vykdomas Pirkėjo sąskaita ir rizika.
4.7. Gracovaikams.lt įsipareigoja saugoti visą informaciją, kurią Pirkėjas pateikia registruodamasis Gracovaikams.lt e-parduotuvėje.
4.8. Jei Pirkėjas bando pakenkti Gracovaikams.lt e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Gracovaikams.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Gracovaikams.lt e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.9. Gracovaikams.lt pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


V. Prekių pristatymas

5.1. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje. Pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja papildomai. Pristatymas kainuoja nuo 3,49 eur su PVM.
5.2. Prekės pristatymo laiką su Pirkėju suderina Gracovaikams.lt užsakymų administratorius.
5.3. Prekes pristato Gracovaikams.lt (arba Gracovaikams.lt įgaliotas atstovas).
5.4. Prekės pristatomos Pirkėjui per 1-4 darbo dienas po informacijos apie apmokėjimą gavimo.
5.5. Prekės yra pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes, vardą ir pavardę.
5.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (privalo kartu su Gracovaikams.lt ar Gracovaikams.lt įgaliotu atstovu) patikrinti siuntos būklę.
5.7. Pirkėjui pasirašius PVM Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
5.8. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi (teisę) siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį (PVM Sąskaitoje – faktūroje) be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.


VI. Prekių garantijos

6.1. Visoms prekėms yra taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone. Visų prekių atžvilgiu galioja papildomos garantijos sąlygos, jei tokias sąlygas minėtoms prekėms taiko gamintojai.
6.2. Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
6.3. Serviso centrų adresai nurodyti garantiniame talone.
6.4. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti galiojantį prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM Sąskaitą – faktūrą).


VII. Prekių grąžinimas

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
7.2. Prekę galima pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos, jei prekė nenaudota. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Ji turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta transportavimui. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
7.3. Kartu su preke turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
7.4. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai yra grąžinama nekokybiška prekė. Tuo atveju  įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jeigu Gracovaikams.lt neturi analogiškos prekės, Gracovaikams.lt grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.


VIII. Informacijos siuntimas

8.1. Gracovaikams.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu
elektroninio pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroninio pašto adresu info@Gracovaikams.lt arba Gracovaikams.lt e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu.


IX. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.